Befolkningsökning Boxholm

Ökat med 28 invånare första halvåret

Enligt uppgifter från SCB har befolkningsökningen första halvåret (januari-juni) varit 28 personer i Boxholms kommun. Antal invånare är 5 356.