Bärbar dator till alla högstadieelever

Ett hjälpmedel i skolarbetet
29 oktober delade Stenbockskolan i Boxholm ut var sin bärbar dator till alla högstadielever. Datorerna syftar till att vara ett hjälpmedel i skolarbetet och är lånedatorer som eleverna skall kunna få köpa efter att dom slutar skolan. Även lärarna har mottagit datorer och utbildning genomförs för att lärarna skall kunna anpassa pedagogiken.