Årets företag i Boxholm 2021

Nominera senast 21 oktober

Allmänheten, företag och sammanslutningar är välkomna att föreslå kandidater till årets företag i Boxholm.

För att kandidera ska ÅRETS FÖRETAG I BOXHOLM under året antingen ha utökat produktionen på ett påtagligt sätt eller på annat sätt bidragit till utvecklingen av näringslivet i Boxholm eller genom särskilda insatser bidragit till att arbetsmiljön eller den yttre miljön kraftigt förbättrats.

Förslag ska vara Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, tillhanda senast den 21 oktober 2021. Det går även bra att nominera via e-post: fredrik.svaton@boxholm.se

/Kommunstyrelsen