Årets företag i Boxholm 2020

Föreslå kandidater senast 2 november

Allmänheten, företag och sammanslutningar är välkomna att föreslå kandidater till årets företag i Boxholms kommun.

För att kandidera ska årets företag i Boxholm under året antingen ha utökat produktionen på ett påtagligt sätt eller på annat sätt bidragit till utvecklingen av näringslivet i Boxholm eller genom särskilda insatser bidragit till att arbetsmiljön eller den yttre miljön kraftigt förbättrats.

Förslag ska vara Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, alternativt e-post: gunnel.ekstrom-burenby@boxholm.se, tillhanda senast den 2 november 2020.

/Kommunstyrelsen