Årets företag i Boxholm 2018

Föreslå kandidater senast 15 oktober

Allmänheten, företag och sammanslutningar är välkomna att föreslå kandidater till årets företag i Boxholms kommun.

För att kandidera ska årets företag i Boxholm under året antingen ha utökat produktionen på ett påtagligt sätt eller på annat sätt bidragit till utvecklingen av näringslivet i Boxholm eller genom särskilda insatser bidragit till att arbetsmiljön eller den yttre miljön kraftigt förbättrats.

Förslag ska vara Boxholms kommun, Box 79, 590 10 Boxholm, tillhanda senast den 15 oktober 2018.

/ Kommunstyrelsen