Årets företagare 2019

Michael Libb - Coop Boxholm

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Michael Libb (Coop Boxholm) till årets företagare i Boxholms kommun 2019. Nomineringen har inkommit från Företagsföreningen i Boxholm och motiveringen lyder enligt följande:

Michael Libb har framgångsrikt utvecklat Coop Boxholm. Företaget är viktigt för invånarna vad gäller lokal tillgång till livsmedel. Michael har visat mod och framåtanda genom att han nyligen har genomfört en större investering i företaget. Investeringen har medfört att butiken är mycket fin och trevlig med många nya inventarier och en allmän uppfräschning.

Michael Libb´s framgångsrika utveckling av företaget är en god förebild för andra företagare.