Årets Företagare 2017

Karl-Johan Drufva (ICA Nära Boxholm)

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Karl-Johan Drufva (ICA Nära Boxholm/KJ Handel AB) till Årets Företagare 2017 i Boxholms kommun. Priset utdelas på ett kommunfullmäktige möte under hösten. Följande nominering/motivering har inkommit från Företagsföreningen i Boxholm:

Karl-Johan Drufva har framgångsrikt utvecklat ICA Nära Boxholm till en butik med brett utbud av varor och tjänster. Butiken ger invånarna en bra service och är därmed mycket viktig för Boxholm.

Karl-Johan är serviceinriktad och har ofta varit i framkant när det gäller att satsa på nya områden för att utöka verksamheten. Detta kan återspeglas i att företaget har haft en god omsättningstillväxt under flera år.

Karl-Johan är drivande och handlingskraftig och har ofta deltagit i olika aktiviteter för att utveckla näringslivet.

Karl-Johan´s framgångsrika utveckling av företaget är en god förebild för andra företagare.