Årets företagare

Andreas Nilsson
Kommunstyrelsen i Boxholms kommun har utsett Andreas Nilsson (AN:s Bensin AB/OKQ8 Boxholm) till årets företagare i Boxholm 2012. Företagsföreningen i Boxholm nominerade enligt följande motivering:

Andreas Nilsson har som företagare framgångsrikt utvecklat OKQ8 i Boxholm till en station med en utmärkt kundservice och ett stort utbud av tjänster och produkter. Stationen utgör även ett viktigt komplement till detaljhandeln på orten samt är mycket betydelsefull för turismnäringen. Många turister får en utmärkt vägledning och övrig service på stationen i samband med inköp. Mot bakgrund av detta och den allmänt positiva utvecklingen av företaget anser vi att Andreas Nilsson kan utgöra en god förebild för andra företagare.

Priset kommer från Företagarna och delas ut på Fullmäktige.