Årets Företagare

Carina Sånart - Sånart Boxholm AB

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Carina Sånart (Sånart Boxholm AB) till årets företagare i Boxholms kommun 2016. Utdelning av priset sker på kommunfullmäktiges möte 12 september. Priset avser Företagarnas pris och nominering har inkommit från Boxholms Företagsförening enligt följande:

Carina Sånart har framgångsrikt utvecklat företaget till att erbjuda ett brett utbud av tjänster inom återvinning.

Tjänsterna omfattar bland annat transport av farligt avfall, blybatterier, lithiumbatterier, pall och pallkragar, skrotning av truckar samt katalysatorer. Sånart Boxholm AB är den tredje största insamlaren av skrotbatteri på den svenska marknaden. Företaget har cirka 1 500 stycken batteriboxar utplacerade i Sverige.

Genom ett målinriktat arbete har företaget, med ledning av Carina Sånart, en mycket positiv utveckling gällande omsättning och lönsamhet. Företaget fördubblade sin omsättning mellan åren 2013 och 2014. År 2014 omsatte företaget 22,5 miljoner med 5 anställda.

Carina Sånarts framgångsrika utveckling av företaget är en god förebild för andra företagare. Företaget fyller en viktig roll för en långsiktigt hållbar utveckling av vår miljö.