Årets Företagare

Krister Malzoff

Kommunstyrelsen i Boxholms kommun har utsett Krister Malzoff (Boxholm Produktion AB) till årets företagare i Boxholm 2013. Företagsföreningen i Boxholm nominerade enligt följande motivering:

Krister Malzoff har målmedvetet och framgångsrikt utvecklat företaget till att vara ledande i Sverige inom produktion av trärör, kar och gjutformar. Trärör levereras till bland annat kraftstationer och processindustrier, kar till industriella ändamål samt gjutformar till byggentreprenader.

Tillverkning av trärör har ägt rum under närmare 70 år och denna anrika tradition har Krister Malzoff förvaltat och utvecklat. Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda har även utvecklat nya intressanta produkter.

Företaget utgör bland annat ett viktigt stöd för underhåll och utveckling av vattenkraften i Sverige. Vattenkraften är viktig för Sveriges energiförsörjning och det är glädjande att företaget har denna framträdande roll.

Priset kommer från Företagarna och delas ut på Fullmäktige.