Årets företag 2014

El-Bro Teknik AB

Kommunstyrelsen har utsett El-Bro Teknik AB till årets företag i Boxholms kommun. Priset delas ut på Kommunfullmäktige mötet 15 december. Nomineringen har inkommit från Företagsföreningen i Boxholm och är enligt följande:

El-Bro Teknik AB är ett framgångsrikt företag som erbjuder projektering samt idrifttagning av elektriska automations- och reglerutrustningar. Företaget arbetar inom intressanta och nischade områden, bland annat som underleverantör till byggande och renovering av broar.

Ett större projekt är en järnvägsbro över Södertälje kanal. System för fjärrmanövrering och övervakning av broar är exempel på tjänster som erbjuds. El-Bro Teknik AB har utvecklats positivt och en viktig förklaring kan vara en medveten och strategisk satsning på ett nischat område där man har en stark ställning på marknaden.