Antal invånare i kommunen

Ökat med 35 personer

Enligt befolkningsstatistiken från SCB har antalet invånare under 2019 fram till november ökat med 35 personer, totalt 5 484 invånare i Boxholms kommun.