Antalet invånare har ökat

Boxholms kommun har ökat med 80 personer 2017.

Enligt uppgift från SCB har invånarantalet i Boxholms kommun ökat med 80 personer under 2017. 31 december 2017 är det 5 453 invånare i Boxholms kommun.