Ändring i lokala ordningsföreskrifter

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-14 (§ 52) om följande tillägg i lokala ordningsföreskrifter:

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

19 §
Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor inom områden som omfattas av detaljplan. Det krävs dock ej tillstånd för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område under påskafton, valborgsmässoafton
och nyårsafton, från kl. 18.00 samt därpå följande dag till kl. 03.00.