Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober

Välkommen till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober, 2018, i Folkets Hus, Storgatan 31, Boxholm.