Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-18

Välkommen till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 2021-10-18, kl. 18.30 i Folkets Hus , A-sal, Storgatan 31, Boxholm.

(Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset).