30 km/h inom Boxholms tätort?

Synpunkter fram till 17 november

Ett förslag är framtaget som innebär att inom Boxholms tätort ska hastighets-begränsning 30 km/h gälla.

För att göra det enkelt och tydligt har vi valt förslaget att en hastighet gäller för i stort sett alla gator.

Ett viktigt skäl till att ändra hastigheten är att i villaområdena finns inga trottoarer. Detta gör att gångtrafikanter och cyklister blandas med motorfordon utan tydlig gräns och är därmed utsatta för en större olycksrisk.

Upplever du problem med fortkörning på din gata?

Vad tycker du att kommunen kan göra för att fordonsförare ska hålla en anpassad hastighet till gällande förhållanden?

Tycker du att det är bra som det är idag?

Är det framtagna förslaget bra?

Det är viktigt att vi får veta vad du tycker!

Karta Boxholms tätort 30 km/hPDF

Lämna dina synpunkter i lådan vid receptionen eller via e-post till kommun@boxholm.se fram till den 17 november 2014.

BYGGNADSNÄMNDEN