Visselblåsare (whistleblower) - lämna tips om misstänkta missförhållanden

Här kan du som misstänker att det finns missförhållanden inom någon av Boxholms kommuns verksamheter kontakta vissel­blåsar­funktionen (whistleblower­funktionen).

Visselblåsarfunktionen är till för alla som vill lämna ett tips. Misstankarna/tipsen kan gälla till exemepel korruption, mutor, jäv eller annan situation där någon inom Boxholms kommun på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Offentlighet och anonymitet

Namn och andra personuppgifter avseende den som lämnar anmälan omfattas av sekretess. Övriga uppgifter i anmälan får bedömas i varje enskilt fall om de kan omfattas av sekretess. Många tips som kommer in kan inte sekretessbeläggas och det finns därför ingen garanti för att innehållet i en anmälan omfattas av sekretess. Du som anmäler behöver inte lämna namn och personuppgifter för att anmälan ska utredas, men om du vill ha återkoppling krävs det att du lämnar kontaktuppgifter.

Vad händer med inrapporterade ärenden?

Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas. I de fall ärenden bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte hänvisas de till lämplig annan part. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte lagras i onödan.

Så här lämnar du tipset

Du lämnar ditt tips via formuläret hos webropol som är länkat nedan.


Återkoppling

Om du anmäler och anger kontaktuppgifter så finns en lagstadgad skyldighet om återkoppling. Det innebär att du som anmäler ska få återkoppling med information om vad som hänt med din anmälan.

Vid frågor om visselblåsarsystemet

Vid frågor om visselblåsarfunktionen eller systemet kan du vända dig till kommun@boxholm.se