Gå till innehåll

Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Den här informationen riktar sig till förskolor och skolor, både fristående och kommunala.

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Boxholms kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder.

Bidraget avser:

  • Extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.
  • Endast kostnader för extraordinära stödåtgärder som går väsentligen utöver vad som ersätts genom grundbeloppet.

En ansökan om tilläggsbelopp ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i den pedagogiska verksamheten eller fullgöra sin skolgång. Behovet ska vara väl dokumenterat och ansökan beskriva det individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska verksamheten. Det är alltså inte barnets eller elevens diagnos som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp.

Här nedan har du e-tjänst för ansök om tilläggsbelop och riktlinjer.