Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledning

På den här sidan hittar du information om studie- och yrkesvägledning

Du är som elev och förälder alltid välkommen till mig på Stenbockskolan för att diskutera dina tankar kring studie- och yrkesval, språkval, arbetsmarknadsfrågor, PRAO mm.

Målet med studie- och yrkesvägledning 

  • att förbereda eleven så han/hon kan göra ett väl underbyggt val av utbildning och/eller yrke.

Målet når vi bl a genom: 

  • Studie- och yrkesvägledning under hela högstadietiden.
  • Kurs- och studieval.
  • Företagsbesök och PRAO. Under vårterminen gör eleverna i åk 8 företagsbesök samt en vecka prao och under höstterminen gör eleverna i åk 9 en vecka prao.
  • Information om gymnasiet samt studiebesök på två kommunala gymnasieskolor.
  • Enskild vägledning.
  • Föräldrainformation.
  • Vägledningssamtal med såväl elev som förälder, om så önskas.

Telefon till kommunens växel: 0142-895 00
E-post: barnochutbildning@boxholm.se