Gå till innehåll

Mobbning och likabehandling

Här kan du läsa om mobbning och likabehandling.

Alla elever som går i skolor inom Boxholms kommun ska känna sig trygga och lugna. Att bli sedd, hörd och bekräftad är avgörande för att kunna utvecklas och sköta sina studier. Enligt skollagen och diskrimineringslagen har skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och hantera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.