Gå till innehåll

Avgifter och regler

På den här sidan hittar du information om avgifter och regler.

Riktlinjer för taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Längst ned på sidan finns riktlinjer för taxa 24-03-01

Avgiftskontroll

Avgiften för barnomsorg i Boxholms kommun baseras på hushållets gemensamma inkomster och vårdnadshavarna anmäler själva inkomstförändringar i e-tjänsten för barnomsorg.

Avgiftskontrollen kommer att genomföras med två års fördröjning emot taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Fördröjningen beror på att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga för kommunen tidigare. Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, har vi fått fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad inom barnomsorgen i Boxholms kommun.

De vårdnadshavare som lagt in en för låg inkomst kommer att debiteras och de som lagt in en för hög inkomst kommer att få en återbetalning, gränsen för in- och återbetalning ligger på 600 kronor.

Uppstår frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon kommunens växel 0142-895 00
e-post: barnomsorg@boxholm.se