Gå till innehåll

Fritidshem

På den här sidan hittar du information om Fritidshem.

Kommunen erbjuder plats i fritidshem för barn i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Plats i fritidshem får barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. I vissa fall finns det andra skäl enligt skollagen.

  • Barnet får vistas på fritidshemmet den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetet/studieplatsen. 
  • Vid vårdnadshavares semester ska barnet inte vara på fritidshemmet. Vid särskilda skäl kontaktas rektor. 
  • När en vårdnadshavare är sjukskriven får man ha sitt barn på fritidshemmet om behov finns.

Boxholms kommun har tre fritidshem.

Vällarens fritidshem

Kaprifolen på Stenbockskolan L, förskoleklass - åk 1.
Solrosen på Stenbockskolan L, förskoleklass - åk 1.
Gullvivan på Dalgårdsgatan 10, för åk 2.
Fritidsklubben på Stenbockskolan MH, för åk 3 och uppåt.

Rinnagårdens fritidshem

Rinnagårdens fritidshem på Rinnagårdens förskola, förskoleklass och uppåt.

Åsbo fritidshem

Åsbo fritidshem på Åsbo skola har två vdelningar förskoleklass och uppåt.