Gå till innehåll

Förskoleklass

På den här sidan hittar du information om Förskoleklass.

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn. De flesta barn börjar i förskoleklass när de är sex år, men i vissa fall kan de börja vid fem eller sju års ålder. Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik och kan vara en bro från förskolan in i skolan.

Rektor Stenbockskolan
Sara Andersson

Rektor Åsbo skola
Christina Nessvi

Telefon till kommunens växel: 0142-895 00
E-post: barnochutbildning@boxholm.se