Gå till innehåll

Chromebook

På den här sidan hittar du information om Chromebook för elever och hur man skapar kontrakt för användandet.

Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds därför alla elever i årskurs 4-9 från och med höstterminen 2018 en personlig chromebook.

Boxholms kommun satsar på att utbilda eleverna för nutidens och framtidens arbetsmarknad, där datorer och IT är naturliga arbetsredskap. Varje elev i skolår 7-9 blev utrustad med en bärbar dator till höstlovet 2010.

Stenbockskolan datorsatsning innebär bland annat att:

  • alla elever får samma möjligheter
  • eleverna lär sig att arbeta med datorn som ett naturligt arbetsredskap precis som i arbetslivet
  • undervisningen kan utgå från dagsaktuell information
  • elevernas skrivande utvecklas
  • möjligheterna till IT stöd ökar
  • öka elevernas lust att "lära"

Kommunen leasar chromebooks. Eleverna har chromebooks till låns och har möjlighet att köpa ut den till rådande marknadsvärde när de slutar årskurs 6 och 9.