Gå till innehåll

Anpassad grundskola

På den här sidan hittar du information om Anpassad grundskola.

I anpassad grundskola går elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller annan begåvningsmässig funktionsnedsättning inte klarar kunskapskraven i grundskolan. Utbildningen ska så långt som möjligt ha samma innehåll som grundskola. Anpassad grundskola ska erbjuda modersmål.

Anpassad grundskola är obligatorisk. Den omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning. I anpassad grundskola läser eleverna antingen inriktning ämnen eller inriktning ämnesområden.

Det finns två anpassade grundskolor i kommunen, Stenbockskolan AGR i tätorten och Åsbo skola AGR i Åsbo.

Stenbockskolan AGR
Rektor
Sara Andersson

Åsbo skola AGR
Rektor
Christina Nessvi

Telefon till kommunens växel: 0142-895 00
E-post: barnochutbildning@boxholm.se