Gå till innehåll

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem

På den här sidan hittar du information om familjedaghem.

I Boxholms kommun finns det ett familjedaghem.

Dagbarnvårdaren i familjedaghemmet eftersträvar ett nära samarbete med vårdnadshavaren för att tillmötesgå varje barns specifika behov. Barnets lärande och utveckling i en lugn och trygg miljö är viktig. Verksanmheten bedrivs mycket utomhus och maten är hemlagad och näringsrik. Verksamheten utgår från Allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan.