Gå till innehåll

Ansök eller säg upp plats

På den här sidan hittar du information om ansökan och uppsägning av plats.

Ansökan

För att du ska vara garanterad en plats behöver du anmäla ditt barn senast fyra månader innan barnet ska börja. Vi erbjuder plats så långt det är möjligt utifrån dina önskemål.

Ansökan om plats görs längst ner på E-tjänst barnomsorg

När placeringen är bekräftad och startdatum är bestämt skall vårdnadshavarna meddela inkomstuppgifter i E-tjänsten och registrera schema via vår app som heter IST Home Skola (Lämna och hämta).

Inför start på den förskola som ert barn har blivit placerad kommer ni att få hem information från avdelningen. Inskolning (placeringsstart) brukar starta en onsdag och kan pågå mellan 1-2 veckor. Avgiften debiteras från och med placeringsstart.

Om familjen får ändrade inkomster, arbetstider eller adress måste det omedelbart anmälas i E-tjänsten.

Ändrade inkomster mm görs längst ner på E-tjänst barnomsorg

Lämna och hämta

Lämna/hämta är en e-tjänst där vårdnadshavare i sin telefon laddar ner och aktiverar appen IST Home skola. Vårdnadshavare loggar sedan in på appen med med Bank-ID och använder den när han/hon :

  • lägger in schema för sitt barn på förskola eller fritidshem
  • rapporterar frånvaro för sitt barn på förskola eller fritidshem
  • kommunicerar med personal på förskolan eller fritidshemmet

Personalen på förskolan eller fritidshemmet använder e-tjänsten Lämna/hämta för att registrera när barnet kommer och går för dagen, hanterar gå-hem-avtal mm

Uppsägning

Om du inte längre har ett behov av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem behöver du säga upp din plats i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är alltid två månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

När en plats stått outnyttjad i två månader, kan den skriftligen sägas upp av ansvarig förskolechef eller rektor med en månads varsel. Ordinarie avgift debiteras vårdnadshavarna under denna tid.

Uppsägning görs längst ner på E-tjänst barnomsorg