Gå till innehåll

Allmän förskola

På den här sidan hittar du information om Allmän förskola.

Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år erbjuds plats i förskolan. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar om året) och är avgiftsfri. Erbjudandet gäller alla, det spelar ingen roll om du som förälder arbetar eller inte. Tiden gäller vardagar mellan ca kl 08.00– 11.00 (tiderna kan variera beroende på när avdelningen äter frukost respektive lunch). När ditt barn går på avgiftsfri, allmän, förskola ingår inga måltider.

Avgiftsfri

Den allmänna förskolan pågår från 1 september till 31 maj, med juluppehåll. Erbjudande skickas ut till alla 3-5 åringar som inte redan går i förskola, under vårterminen varje år. Du som vårdnadshavare väljer om ditt barn ska delta eller inte. Den allmänna förskolan kostar ingenting.

Syftet med allmän förskola

Allmän förskola syftar till att göra förskolan tillgänglig för alla barn oavsett om det finns ett tillsynsbehov eller inte. Den allmänna förskolan ingår i den ordinarie förskoleverksamheten och erbjuder alla barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap, vilket ger möjligheter för barns positiva utveckling och lärande.

Förskolor

I tätorten Boxholm finns det fyra förskolor med sammanlagt 12 avdelningar samt en dagbarnvårdare. I Strålsnäs finns det en förskola med fyra avdelningar och den ligger ca sju kilometer norr om tätorten. I Rinna finns det en förskola och den ligger ca 15 km nordväst om tätorten.