Gå till innehåll

Specialpedagogik

På den här sidan hittar du information om specialpedagogik.

Vi har en specialpedagog som är anställd inom barn och utbildning i Boxholms kommun. Den personen har en handledande roll som stöd för det specialpedagogiska arbetet i förskola och grundskola och i anpassad grundskola. Specialpedagogen är med i de tvärprofessionella elevhälsoteamen på samtliga skolenheter.

Specialpedagogerna kan

  • ge konsultation och handledning till personal
  • ge stöd och rådgivning till personal och vårdnadshavare
  • ge råd om material och metoder utifrån aktuell forskning
  • arbeta med kompetensutveckling av personal
  • medverka och genomföra kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
  • samarbeta med interna och externa aktörer
  • observera, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt.

Specialpedagog
Anna Granér