Gå till innehåll

Kurator och psykolog

På den här sidan hittar du information om skolkurator och skolpsykolog.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv med förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för eleven.
Vid behov kan skolkuratorn bland annat erbjuda stödsamtal. Skolkuratorn arbetar även med vägledning till skolpersonal i psykosociala frågor och ingår i Stenbockskolans trygghetsteam i arbetet mot kränkningar och diskriminering.

Skolkurator
Emma Sköld

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elever samt att vara en resurs till personalen i skolan genom handledning, konsultation och kompetensutvecklingsinsatser.

Skolpsykolog
Elin Rimhagen