Gå till innehåll

Elevhälsa och särskilt stöd

På den här sidan hittar du information om elevhälsa och särskilt stöd.

Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.