Tillgänglighet

Du har möjligheten att lämna synpunkter till Boxholms kommun gällande borttagande av hinder och därmed ökad tillgänglighet på allmänna platser och lokaler. Gäller för personer med rörelsehinder och/eller nedsatt orienteringsförmåga.

Använd nedan blankett för att lämna synpunkter.
Blankett-Enkelt avhjälpta hinderPDF

Läs mer om Enkelt avhjälpta hinder.PDF