Var med och tyck till om Boxholm!

Boxholms kommun har inlett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Syftet med enkäten är att fånga in hur du som bor och/eller arbetar i Boxholm vill att kommunen ska utvecklas i framtiden. Svara senast 27 maj.

Träffa oss på torget

Torsdag 19 maj kl 08.00-12.00 är kommunen på plats på torget för att svara på frågor om översiktsplanen, där får du även möjlighet att svara på enkäten.