Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viljeyttring för hur den byggda miljön ska utvecklas, hur mark och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart vis och hur olika allmänna intressen ska vägas mot varandra. Översiktplanen omfattar även en miljökonsekvensbeskrivning.

Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen antogs i fullmäktige 2012-09-24.

Översiktsplan Pdf, 4.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning
Pdf, 331.4 kB.

Kontakt

Håkan Jonsson, Samhällsbyggnadschef
0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se