Inventering av kulturmiljöer i Boxholms kommun

tavla

Boxholms kommun arbetar med att ta fram sitt första kulturmiljöprogram. Arbetet inleddes sommaren 2022 och väntas vara färdigt sommaren 2023.

Som en del i arbetet med kulturmiljöprogrammet ska bebyggelsen inventeras och fotograferas i syfte att beskriva kommunens kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer.

Kulturmiljöprogrammet är menat att utgöra ett samlat kunskapsunderlag om kommunens kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, samt redogöra för kommunens mål och ambitioner med bevarandet av Boxholms kulturarv och kulturmiljö.

På uppdrag av Boxholms kommun utför bebyggelseantikvarier från konsultföretaget WSP inventeringen. WSP:s representanter bär gula västar med WSP:s logotyp när de är ute och inventerar.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret vid frågor.

Kontaktperson
Filip Ahlin
070-110 52 84