Miljö

Miljökontoret arbetar för att kommunens invånare och företag ska ha en god miljö. Kontoret är gemensamt för Boxholms, Ödeshögs och Mjölby kommuner.

Miljökontorets  huvudsakliga arbetsområden är:

  • Dricksvatten och livsmedel
  • Hälsoskydd, vilket kan innebära bostadsfrågor såsom radon och buller
  • Enskilda avlopp
  • Miljöskydd, vilket innebär tillsyn av industri, lantbruk och vindkraft. Inom detta område berörs även frågor om förorenad mark, cisterner och avfall
  • Naturvård

Till vänster i menyn finns blanketter.

Lokala föreskrifter hälsa och miljö. Pdf, 772.4 kB.

Luftkvalitetskontroll Pdf, 221.9 kB.

För mer information, besök miljökontorets webbplats.

Kontakt

010-234 50 00
E-post: miljo@mjolby.se

Besöksadress: Burensköldsvägen 11, Mjölby