Trädfällning och avverkning

Har du önskemål om att ta ner träd på kommunal mark, görs en bedömning enligt nedanstående kriterier:

• Trädets betydelse för området som helhet
• Trädets ekologiska och estetiska värden
• Trädets kondition (skadat, säkerhetsrisk)

Generellt sett är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Gallring och röjning sker enligt skogsbruksplan.

Blankett för ansökan om trädfällning eller röjning av sly på kommunens mark (ifyllbar pdf)PDF

TrädfällningspolicyPDF

Kostnad

Boxholms kommun tar ut en trädfällningsavgift på privat tomt. Fällningsavgiften bedöms efter storleken på trädet samt hur avancerad fällningen är. Avgiften varierar mellan 500 – 2000 kr.


Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Hampus Sunnerstam 
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54, Mobil 070-252 61 20
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se