Sandupptagning

Sandupptagningen börjar med grovsopning av gång- och cykelvägar. Därefter sopas gator i centrum.Sedan utförs sopning område för område från april till början av juni. Start- och slutdatum kan variera år från år beroende på vädret.

Tänk på att hålla gångbanor fria från ogräs, för att förhindra att asfaltsytan snabbt bryts ner av växtlighet.

Regler för fastighetsägare

Enligt renhållningslagen är fastighetsägare inom detaljplanerat område skyldiga att själva sopa bort sanden från trottoaren/gångbanan framför sin fastighet. Fastighetsägaren får sopa ut sanden på gatan, men det måste ske innan Gata- och parkavdelningen sopat gatan. Sand och löv från gårdar eller parkeringsplatser får inte sopas ut på gatan.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Hampus Sunnerstam
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54, Mobil 070-252 61 20
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se