Parker och grönområden

Skötseln av parker och grönytor omfattar ca 80 000 kvadratmeter. Vi ansvarar för skötseln av blomlådor, häckar, buskar och träd, flaggstänger, parkbänkar.

Gräset klipps under perioden maj-oktober. Vi har som mål att vårstädningen ska vara klar i mitten av maj månad och därefter städas områdena kontinuerligt under sommarperioden.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Tibor Hjertstedt
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54, Mobil 070-608 37 30
E-post: tibor.hjertstedt@boxholm.se