Parkering

Inne i centrum finns ca 20 st kommunala parkeringsplatser.

På och i direkt anslutning finns dessutom ytterligare ca 20 platser.

Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om. Parkeringstiderna varierar mellan 1 - 2 tim, se skyltning.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Tibor Hjertstedt
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54 Mobil 070-608 37 30
E-post: tibor.hjertstedt@boxholm.se