Parkering

Inne i centrum finns ca 20 st kommunala parkeringsplatser.

På och i direkt anslutning finns dessutom ytterligare ca 20 platser.

Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om. Parkeringstiderna varierar mellan 1 - 2 tim, se skyltning.

På transportstyrelsen kan du finna lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Hampus Sunnerstam 
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54 Mobil 070-252 61 20
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se