Gå till innehåll

Parkering

Inne i centrum finns ca 20 st kommunala parkeringsplatser.

På och i direkt anslutning finns dessutom ytterligare ca 20 platser.

Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om. Parkeringstiderna varierar mellan 1 - 2 tim, se skyltning.

På transportstyrelsen kan du finna lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54