Lekplatser

Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnets utveckling. Det finns en lekplats i nästan varje bostadsområde i Boxholms tätort. All skötsel av lekplatser som finns i Boxholm svarar Gata- och parkavdelningen för.

Säkerheten är viktig

Personalen gör en visuell översyn av lekredskapen varje vecka i samband med städning. En gång per år görs en säkerhetsbesiktning. Målet är att alla lekparker uppfyller EU:s direktiv för säkerhet.

Felanmälan av trasig lekplatsutrustning görs till Driftansvarig på Gata- och parkavdelningen. Tel.070-608 37 30, 0142-89554

Övriga lekplatser

I anslutning till skola, förskola och fritidshem finns också lekplatser. Skötsel och underhåll av dessa sköts också av Gata- och parkavdelningen.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Hampus Sunnerstam 
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54, Mobil 070-252 61 20
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se