Gatubelysning

Gatljuset ägs av Boxholms kommun men underhålls av Vattenfall i samråd med Gata- och parkavdelningen. Den kommunala gatubelysningen omfattar ca 1250 belysningspunkter. För att det ska fungera så bra som möjligt ronderar vi med skylift 4 ggr/år där vi ser över anläggningarna och lagar trasiga lampor. Vi sköter även övrigt underhåll såsom att flytta stolpar vid behov och laga trasiga kablar. Enstaka trasiga lampor lagas vid ordinarie rondering. Tre eller flera trasiga lampor i följd lagas vid extra körning.

Under året ronderar vi i februari, augusti, oktober och december.

Felanmälan gällande gatljus görs till Driftansvarig på Gata- och parkavdelningen, dagtid. Tel. 070-252 61 20, 0142-895 54.

Felanmälan.