Byggregler

Byggregler är regler kring byggande, som ofta utgörs av bindande regler med minimikrav för bland annat byggnaders säkerhet. Läs nedan om gällande byggregler.

Byggregler (OBS, nya regler fr.o.m 2 juli 2014, Attefall)PDF