Bygglovsbefriande åtgärder

Bygglovbefriande åtgärder är byggnation som ej kräver bygglov, t.ex. attefallshus. Istället krävs en bygganmälan.


Regler för bygglovsbefriande åtgärderPDF

Detta skall bygganmälan innehålla.PDF