Rivningslov och rivningsanmälan

För att riva hela eller delar av byggnad inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov.

De flesta rivningar på landsbygden kräver att du gör en rivningsanmälan.

En rivningsplan ska upprättas som beskriver omfattningen av rivningen, hur du tänker ta hand om avfallet, materialinventering av farligt avfall, varsamhetsåtgärder med mera.

Kontrollansvarig ska se till att rivningsplanen följs.

För blankett rivningslovsansökan och rivningslovsanmälan.