Bygglovsansökan

Tillsammans med Din bygglovsansökan skickar Du in plan- och fasadritningar och en situationsplan. Dessa ska vara i en angiven skala och mått ska vara utsatta. På ritningen ska byggnadsarea och bostadsarea anges. För områden med detaljplan finns angivet vad marken får användas till, hur tomten får bebyggas, d.v.s. husets placering, byggnadsyta, höjd, användning med mera. För att få reda på vad som gäller för Din tomt eller har andra frågor, kontakta samhällsbyggnadskontoret (0142-895 21). En tidig kontakt underlättar handläggningen.

När vi bedömer att alla handlingar som behövs har kommit till Samhällsbyggnadsnämnden får Du ett mottagningsbevis som talar om att handläggningstiden startar.

När du fått Ditt bygglov beviljat måste Du även ha ett skriftligt startbesked för att få påbörja åtgärder för byggnationen. Att påbörja föreberedelser för byggnation innan Du fått startbeskedet innebär höga sanktionsavgifter.

Vid större byggnationer ska minst ett tillsynsbesök göras av Samhällsbyggnadsnämnden. Ett slutsamråd tillsammans med kontrollansvarig med flera, ska genomföras för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked. Slutbeskedet innebär att byggnaden får användas.

För blankett och innehåll i bygglovsansökan

Bygglovsprocess för byggnation av brygga.pdf Pdf, 399 kB.