Bygga

För att förändringarna ska kunna ske på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt finns regler och lagar som måste följas. Kommunen ansvarar för att planera och säkerställa att dessa lagar följs och att såväl enskilda som allmänna intressen tas tillvara. Det sker bland annat genom Samhällsbyggnadsnämndens och Miljönämndens arbete med detaljplanering och bygglovhantering.

När behövs bygglov eller anmälan.pdf Pdf, 179.4 kB.

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) som ligger inom detaljplan / sammanhållen bebyggelse.pdf Pdf, 342.4 kB.