Energi- och klimatrådgivning

Rådgivning och information kan lämnas angående energianvändning, uppvärmningssystem, belysning med mera.

Boxholms kommun samarbetar med Mjölby kommun om denna rådgivning.

För mer information, besök Energi- och Klimatrådgivningen.

Kontakt

Henric Rehnmark, Energi- och klimatrådgivare
Miljökontoret
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
0142-857 58
E-post: henric.rehnmark@mjolby.se