Bredbandstjänster

Vad gäller bredbandstjänster ingår Boxholms kommun i Vökby Bredband. Detta innebär att vi i många fall kan erbjuda bredband via fiber på såväl landsbygd som tätort.

Mer information VÖKBY Bredband.